gototop

Загальні терміниАбонент – фізична особа, споживач Послуги, який отримує Послугу на умовах Правил і Договору з Оператором.


Абонентська плата – фіксований платіж, що складається з Авансу на оплату доступу в Інтернет і Авансу на щомісячне технічне обслуговування магістралі, який встановлює Оператор для Абонента за доступ на постійній основі до Телекомунікаційної мережі незалежно від факту споживання абонентом Послуг.


Аванс – попередній грошовий внесок Абонента в рахунок Послуг, які будуть надані Оператором. Оплату за поточний місяць необхідно внести до п'ятого числа поточного місяця.


Аванс на технічне обслуговування виділеної Абоненту лінії – фіксований платіж, який щомісяця оплачується Абонентом за підключення до обладнання Оператора. Аванс на обслуговування виділеної Абоненту лінії вноситься незалежно від того, чи користується Абонент Послугами.


Аванс на оплату трафіку - фіксований платіж, який щомісяця оплачується Абонентом за обсяг трафіку, включений в пакет, відповідно до обраного Абонентом Тарифного плану.


Білінг (автоматизована система обліку спожитих послуг) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного і вартісного обліку наданих Послуг і Додаткових послуг відповідно до Прейскурантом, що діє на момент надання Послуг і Додаткових послуг.


Договір – документ, що регулює взаємні відносини між Абонентом та Оператором в процесі надання доступу до послуг Телекомунікаційної мережі.


Додаткові послуги - послуги або роботи, які можуть надаватися Абоненту окремо від Телекомунікаційних послуг. До Додаткових послуг належать такі послуги і роботи:
• повторне підключення до Телекомунікаційної мережі та Послуги;
• заміна, ремонт або монтаж нової Абонентської кабельної лінії;
• перевірка стану та справності Абонентської кабельної лінії
• інші роботи та послуги, наведені в Прейскуранті.


Зона покриття Телекомунікаційної мережі - територія, на якій розміщена Телекомунікаційна мережа і в межах якої Оператор може надавати Послугу.


Сайт статистики – підсистема Білінгу, призначена для доступу Абонента до перегляду обсягів наданих йому Послуг і поточного стану Особового рахунку через веб-інтерфейс.


Клієнт – фізична особа, яка виявила бажання стати Абонентом.


Кінцевий користувач – Абонент, що використовує надані Оператором Послуги виключно для власних (особистих, що виключають можливість отримання прибутку) цілей тільки в межах приміщення і на робочому місці (робочих місцях), які є його власністю і якими він володіє на законних підставах, без права передачі одержуваних від Оператора послуг третім особам без відома та письмової згоди на те Оператора.


Особовий рахунок абонента (ЛЗ) – персональний рахунок, який Оператор створює для Абонента в Біллінгу, і на якому ведеться кількісний і вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг і Додаткових послуг, а також облік платежів Абонента.


Ліміт трафіку – певний виділений обсяг трафіку згідно умов Тарифного плану, що використовується Абонентом.


MAC-адресу – унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу Ethernet; призначається виробником мережевого інтерфейсу під час виробництва.


Місце надання Послуги – певний Абонентом адреса, за якою він хоче отримувати одну або декілька Послуг. Місце надання Послуги визначається особисто Абонентом і фіксується в Додатку до Договору.


Норми користування Мережею – документ OFISP-008, прийнятий Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів.


Оплата за тарифним планом – регулярний щомісячний платіж, який встановлює Оператор для Абонента за використання Послуги протягом місяця відповідно до використовуваним Абонентом Тарифним планом.


Оператор – ТОВ «Інтерфон».


Прейскурант – документ, в якому наводиться перелік Послуг (робіт) і Додаткових послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість.


Робоче місце– персональний комп'ютер, який визначається MAC-адресою його мережевого інтерфейсу і на якому встановлено програмне забезпечення і мережеві реквізити для доступу до мережі Internet.


Мережеві реквізити – унікальний набір даних (скорочено УНД), необхідних для підключення до мережі Internet, які ідентифікують Абонента апаратними та / або програмними засобами Оператора. УНД складається з імені користувача (login), пароля (password), MAC-адреси.


Рахунок – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за Послуги та / або Додаткові послуги, на підставі якого Абонент здійснює платежі за Послуги та / або Додаткові послуги.


Тарифний план (Пакет) - сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою і визначають обсяг та вартість наданої Абоненту Послуги і порядок тарифікації наданих йому Додаткових послуг.


Телекомунікаційна мережа – мережу передачі даних, яка побудована і використовується Оператором і знаходиться в його власності. Телекомунікаційна мережа є частиною всесвітньої інформаційної мережі, логічно пов'язаної єдиним адресним простором та базується на Internet-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Телекомунікаційна мережа знаходиться у володінні Оператора.


Телекомунікаційна послуга - результат (продукт) діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері комунікацій.


Технічні умови - комплекс оперативно-технічних заходів, які необхідно провести, щоб забезпечити технічну можливість підключення Абонента до Послуги.


Технічне обслуговування – комплекс заходів, постійно проводяться Оператором (або третіми особами), щодо забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.


Трафік – обсяг інформації, що пройшов через мережеву карту Абонента. Трафік вимірюється в байтах (кілобайтах, мегабайтах, гігабайтах). При розрахунках вартості Трафіку застосовується такі співвідношення 1024 байт = 1 кБ, 1024 кБ = 1 МБ, 1024 МБ = 1 ГБ.


Послуга доступу в Інтернет (послуга «Домашня мережа») - телекомунікаційна послуга, змістом якої є забезпечення з'єднання кінцевого обладнання (комп'ютера) Кінцевого споживача з мережею Інтернет. Послуга може використовуватися виключно для власних (особистих, що виключають можливість отримання прибутку) цілей. Використання Послуги з метою отримання прибутку забороняється.


Штатне підключення до Послуги - роботи з первинного підключення до Телекомунікаційної мережі та до Послуги, що включають:
• прокладку у Абонента кабельної проводки;
• підключення Абонентської кабельної лінії до Телекомунікаційної мережі;
• підключення мережевої карти до комп'ютера і до Абонентської кабельної лінії (за умови відсутності спочатку вбудованої в комп'ютер мережевої карти);
• вказівка Мережевих реквізитів, необхідних для забезпечення споживання Послуги.

Про мережу

Що попереду

Відповідаючи запитам майбутнього, гнучка масштабованість системи HitLine дозволяє простою заміною існуючого телекомунікаційного обладнання без модернізації кабельної інфраструктури в кілька разів підвищити продуктивність Мережі, збільшивши при цьому швидкість передачі даних зі 100 Мбіт / с до 1 Гбіт / с.

Закрыть
Заказ обратного звонка
Оставьте номер вашего телефона и наш оператор перезвонит вам.
Ваше имя
Контактный телефон
Удобное время звонка
Укажите отдел
Тех. поддержка
Абон. отдел
Введите код с картинки